Výzva k ořezání stromoví v OP nadzemních elektrických vedení

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.


Uzavírka silnice č. II/346 v úseku Habry - Štěpánov od 16.10.2023 do 29.12.2023


Na silnici Habry - Lubno byl nalezen klíč typu FAB s 3x vrtáním

- klíč je k vyzvednutí v kanceláři OU Bačkov


Možnost snížení dopadů energetické krize pro domácnosti, ve které všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Potřebujete rady a pomoc s dotacemi z Nové zelené úsporám Light? Vyberte si poradce z Místní akční skupiny

Královská stezka: Petra Laštovičková, tel: 739 239 366, kancelar@kralovska-stezka.cz

 nebo konzultačních středisek EKIS, který vás provede celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace.


ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ SITUACE DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ SITUACE - CO DĚLAT KDYŽ ...

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

INFORMACE O COVID-19