VÝMĚNA VODOMĚRŮ A ODEČET SPOTŘEBY VODY

Vážení spoluobčané, v letošním roce uplynulo 6 let od výměny vodoměrů pro vaše domácnosti, končí tedy doba platnosti kalibrace vodoměrů. Z tohoto důvodu bude provedena výměna vodoměrů za nově kalibrované. Odečet aktuálního stavu vodoměrů pro letošní rok bude proveden při výměně vodoměru. Nehlaste tedy prosím letos stav vodoměru na OÚ.