Datum  Obecní vyhlášky ve formátu PDF
   
 20.09.2015 Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného ve dvousložkové formě
 14.04.2015 Odpady - Obecně závazná vyhláška
12.02.2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013
01.12.2007 Jednací řád zastupitelstva obce Bačkov
07.04.2008 Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška obce Bačkov č. 6/2007 o místním poplatku ze psů
01.01.2007 Oběh účetních dokladů obecního úřadu Bačkov
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o užívání, sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území obce Bačkov
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky o opatřeních týkajících se tvorby a ochrany životního prostředí
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bačkov
12.02.2004 Provozní řád vodovodu Bačkov, Lubno
05.11.2007 Obecně závazná vyhláška obce Bačkov č. 7/2007 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
07.11.2005 SMĚRNICE OBCE BAČKOV 01/2005 Stanovení užívacího vztahu v hasičské klubovně v KD Bačkov

KONTAKT

tel.: 606 050 043