IČO: 00579777

DIČ: (obec není plátcem DPH)

Platby: V hotovosti do pokladny Obecního úřadu Bačkov

-  nebo na číslo účtu 31422521/0100

KONTAKT

tel.: 606 050 043