Czech POINT

Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Jedná se o projekt, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.


Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Ceník výstupů z CZECH POINTU ve formátu PDF

 

Ověřený výstup z informačního systému

 

Úhrada

Katastru nemovitostí ČR Výstup obsahuje pouze jednu stranu - za první stránku 100 Kč
Výstup obsahuje více stran

- za první stránku 75 Kč

- za každou další započatou stránku 25 Kč

Obchodního rejstříku Výstup obsahuje pouze jednu stranu - za první stránku 100 Kč
Výstup obsahuje více stran

- za první stránku 75 Kč

- za každou další započatou stránku 25 Kč
Živnostenského rejstříku  

- za první stránku 25 Kč

- za každou další započatou stránku 25 Kč

Rejstříku trestů

 

  - za výpis 50 Kč

Výpis z bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů

 

  - za každou započatou stránku 25 Kč

 

 KONTAKT

tel.: 606 050 043