- Stručná data

Stručná data obce Bačkov v současnosti

 • 1969 - 72 výstavba obecního vodovodu.
 • 1973 - 75 vybudována kanalizace.
 • 1983 - 88 výstavba fotbalového, volejbalového hřiště, nové budovy obecního domu a koupaliště.
 • 1985 prodána nedokončená budova obecního domu zemědělskému družstvu.
 • 1985 - 87 posílení vodovodu ze studně z k.u. Zboží.
 • 1994 vyasfaltování povrchu propojovací cesty mezi Bačkovem a Lubnem.
 • 1994 - 96 oprava hasičské zbrojnice a kapličky (naházky, nová krytina, oplechování a vnitřní úpravy zbrojnice).
 • 1995 betonování části dna koupaliště.
 • 1998 nedokončená budova byla zpětně odkoupena obcí, provedena vnější naházka bez vrchní úpravy, opraven vnitřek budovy, a na podzim zde byla první zábava (posvícenská).
 • 1999 dobetonování dna koupaliště.
 • 2000 opraveny místní komunikace (obnoven povrch komunikace za dvorem a od hlavní silnice u horní čekárny k rozcestí na kraji obce, dále k Lubnu byl pouze proveden nástřik na zpevnění povrchu místní cesty), vybudována horní autobusová čekárna, provedena rekonstrukce místního rozhlasu, odbahnění rybníku na návsi (požární nádrže), přestěhování knihovny do nové části budovy a obnovení půjčování knih.
 • 2001 opravena střecha na starší části obecního domu (výměna střešní krytiny, oplechování, svodů, podbití), vybavení kanceláře obec. úřadu, úprava a doplnění okna v přísálí, oprava místní komunikace v kopci u hasičské zbrojnice.
 • 2002 opraven pomník padlých, upraveno prostranství na návsi, opravena část místní komunikace u obecního domu.
 • 2003 opraveny fasády obecní budovy, výměna 2 oken a opraveny izolace u ob. domu, oprava části odtoku z koupaliště a výpusti.
 • 2004 dokončení komunikací u obecního domu, úprava odtoku z koupaliště a veřejných ploch obecního areálu.
 • 2005 oprava střechy nové části obecního domu (výměna krytiny, oplechování a svodů), nákup zahradního traktoru na údržbu veřejných ploch, vybudování záchytného příkopu nad hřištěm (omezení zaplavování hřiště), rekultivace obecní skládky, okno v kapličce, druhá skříň do knihovny , plynofikace obce.
 • 2006 Výměna 10 oken v sále, na schodišti, v šatně, kanceláři a ve sklepě za plastová, výměna rozvodů vodovodního potrubí za plastová, úprava plochy pod koupalištěm, vysazeny jalovce střední podél parkoviště u kulturního domu (5 ks), vybudování vrtané studny pro zásobování obce kvalitní pitnou vodou, projekty vodojem a rozvody po obci, územní plán, scelování pozemků v KU Bačkov.

KONTAKT

tel.: 606 050 043