- citováno z kroniky str. 22

,, Za světové války byl starostou v Bačkově Václav Zeman, domkář, č. p. 34."

1919 - 1924 Karel Kafka, č.p. 7
1924 - 1945 Václav pilař, č.p. 8
1945 - 1948 František Kovařík, č.p. 29
1948 - 1950 František Kalina, č.p. 6
1950 - 1965 Josef Čálek, č.p. 9
1965 - 1972 František Kalina, č.p. 6
1972 - 1976 Josef Čálek, č.p. 9
1976 - 1981 Karel Růžička, ing. č.p. 37
1981 - 1985 Rudolf Jecha ze Zboží
1985 - 1990 sloučeno s Habrama - Karel Holý
1990 - 1999 František Bárta, č.p. 15
1999 - 2007 Miloslav Karel, č.p. 14
2008 - 2010 Luboš Novotný, č.p. 14
2010 - list. František Bárta ml., č.p. 15

1965 - sloučení NV Bačkov - Zboží

KONTAKT

tel.: 606 050 043