- O obci Bačkov ...

Letecký pohled na obec Bačkov :

Backov-letec

Obec Bačkov je ves, vzdálená 3 km od městečka Habrů, podél silnice spojující Habry se Světlou nad Sázavou. Název vznikl přivlastňovací příponou  -ov z osobního jména Baček. První zmínka o obci  se vztahuje k roku 1307, kdy Bačkov náležející pod správu hradu ve Smrdově (nyní Sázavka) nabyl benediktinský klášter ve Vilémově.
Roku 1414 byl Mikuláš Lelek z Bačkova uveden na listině z toho roku (Archiv český 35/415 – č. 3). Roku 1458 je uváděn Procek z Bačkova, z této doby pochází první zmínka o tvrzi.
Koncem 18. století náležel Bačkov Janu Heřmanu z Herrnrittu a nacházel se zde zámek, /který si nechal postavit na základech staré tvrze před rokem 1787 (Hrady,1989, str. 34)/ dvůr a větrný mlýn (dodnes se pozemkům za vsí říká „Na větrníku“).
V současné době žije v obci 146 obyvatel, je zde pěkný kulturní dům, který slouží jak k pořádání kulturních akcí, tak i k akcím sportovním.S kulturním domem sousedí fotbalové a volejbalové hřiště a malé koupaliště.

KONTAKT

tel.: 606 050 043